Susisiekite su manimi: arkadijus@vinokuras.lt
Arkadijus Vinokuras
Arkadijus Vinokuras - Užrašas
Teatras » Pasirodymai » Pilietinė visuomenė pagal Misterį Arkadą

 

„Pilietinė visuomenė pagal Misterį Arkadą“ – teatralizuotas pokalbių šou

"Dalyviams didžiausia staigmena buvo netikėtai į sceną įbėgęs misteris Arkadas (teatro ir judesio meno aktorius Arkadijus Vinokuras), kuris visus sužavėjo savo teatralizuotu pokalbių šou „Pilietinė visuomenė pagal Misterį Arkadą“. Pasirodymo metu misteris Arkadijus vaikams kalbėjo ne tik apie priklausomybes, jų žalą, bet ir dar vieną, ypač svarbią temą paaugliams – toleranciją, atjautą kitam.".   (Garliava.lt, Garliavos seniunija, Garliavos vidurinė mokykla 7-10 klasės  2012 balandis)

 

„Globali ekonominė krizė“ apibrėžimą išvertus į suprantamą  lietuvių kalbą reiškia ne ką kitą, kaip kovą už duonos kąsnį. Dažniausiai ta kova užgožia šviesą tunelio gale. Toks suaugusiųjų tarpe – ypač kaime, paplitęs nusivylimas skaudžiai kerta ir per jų vaikų psichiką. Dažnai ir šiaip jautrūs paaugliai greitai patenka į rizikos zoną – narkotikai ir smurtas, atsiranda atjautos kitam svarbos nesupratimas.  2009 metais Vyriausybė, nusprendusi skirti narkomanijos prevencijai milijonines sumas 2009-20016 metams, parodė rimtą požiūrį į narkomanijos problemą Lietuvoje.

 

Tačiau šiame biudžete neatsirado vietos, matyt, kontraversiškai suprantamoms narkotikų prevencijos formoms. Tokioms kaip teatras. Tai įrankis sugebantis tapti jausmų ventiliu, impulsu apmąstymams bei viešai diskusijai. Minėtos prevencijos politikos tikslinė grupė visų pirma yra paaugliai.

 

Dar viena ypač svarbi tema paaugliams, tai – tolerancija, empatija, atjauta kitam. Ir ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams.  Gyvūnų kankinimo pavyzdžiai Lietuvoje sudaro aplinkiniam pasauliui Lietuvos, kaip barbarų šalies,  įvaizdį.

 

2011 metai Vyriausybės buvo paskelbti Holokausto minėjimo metais. Lietuvos žydų kilmės piliečių išžudymas nėra vien žydų reikalas. Tai bendras skausmas. Betgi ir lietuvių trėmimai ir naikinimas gulaguose nesukelia jokio didesnio supratimo ir atjautos kito skausmui, sprendžiant apie  smurto vaikų prieš vaikus protrūkio mastus Lietuvos mokyklose.  Aš apie tai kalbu mokiniams. Ir jie labai įdėmiai klausosi. Pridedu savo straipsnį šia tema

Kalėdos – atjautos metas

 

Apie Misterį Arkadą:

 

Misteris Arkadas yra gerai žinomas Lietuvos vaikams klouno personažas. Todėl šiandienos paaugliai puikiai šį personažą pažįsta ir gerbia.  Susitikimo su paaugliais metu  - 7 -10 klasės – Misteris Arkadas kalba apie narkotikų žalą, apie  mokinių smurtą prieš vienas kitą ir patyčias, už teisę ir atsakomybę pasakyti NE narkotikams, už toleranciją ir atjautą kitam, apie tikrosios draugystės prasmę.  Virš 20 tokių susitikimų parodė, kad tokia ne eiline pokalbio šou/teatro forma pateikus svarbią žinią paaugliams, jie priima žinios turinį kur kas atviriau, nei įprastą ir dažnai neįdomią propagandą.  Po pokalbių šou, mokiniai dažnai  atsisako išeiti iš salės, reikalaudami  pratęsti pokalbį. Mokytojai bei mokyklų direktoriai, dalyvavę Misterio Arkado pokalbiuose su paaugliais, labai teigiamai priima šį projektą.  (Žiūrėkite informacinį priedą apie aplankytas mokyklas, vaikų ir mokytojų pasisakymus).

 

Klouno Misterio Arkado privalumai:

 

  • Kelios kartos – apie 400 000 vaikų – pažįsta šį herojų
  • Esu vaikų teatro pedagogas, režisierius bei aktorius, todėl sugebu kalbėti paaugliams suprantama kalba
  • Būdamas teatro ir šou versle apie 40 metų, esu artimai susipažinęs su narkotikų subkultūra ir jos pasekmėmis „žvaigždėms“.
  • Turėdamas šešiolikos metų sūnų,  artimai bendrauju su jo amžininkais bei esu susipažinęs su šiandienos paauglių žargonu.
  • Į aktų sales galima sukviesti iškarto kelias ar keliolika klasių.
  • Po pokalbio „Pilietinė visuomenė pagal Misterį Arkadą“, kartu su Misteriu Arkadu  gali vykti pokalbio turinio aptarimas atskirose klasėse. 


Informacija apie atliktus pasirodymus-pokalbius „Pilietinė visuomenė pagal Misterį Arkadą“. Kelios aplankytos mokyklos:
 
Vilniaus P. Vileišio pagrindinė mokykla

Vilniaus Ąžuolyno vidurinė mokykla

Vilniaus A. Kulviečio vidurinė mokykla

Vilniaus E. Pliaterytės pagrindinė mokykla

Vilniaus Salomėjos Neries gimnazija

Vilniaus Švietimo mokyklų centras

Kauno rajono savivaldybės švietimo skyriaus pakviesti gimnazijų mokiniai

Kauno J. Urbšio vidurinė mokykla

Šiaulių  V. Kudirkos gimnazija

Kupiškio L. S. Gucevičiaus gimnazija

Maišiagalos LKD vidurinė mokykla

Marijampolės Liudvinavo  K. Borutos vidurinė mokykla

Marijampolės Igliaukos A. Matučio vidurinė mokykla

Pagėgių A. Mackaus gimnazija

Piktupėnų pagrindinė

Šilgalių pagrindinė

Nakiškių Z. Petraitienės pagrindinė

Stoniškių pagrindinė

Vilkiškių pagrindinė
 Klouno lūpomis - apie politiką ir juoką

 
Vaida Kaziukonytė
vaida@mokyklosfrontas.lt
 (Tekstas sutrumpintas mano – A.V. Pilnas tekstas žiūr. http://www.mokyklosfrontas.lt/index.php?id=300)

Pastaraisiais mėnesiais Vilniaus miesto mokyklų moksleivius stebina, juokina bei savo patirtį dalina... Klounas! Keistu kostiumu apsirengęs ir po storu makiažo sluoksniu pasleptu veidu Arkadijus Vinokuras, žinomas savo srities specialistas, nusprendė geros nuotaikos įnešti į nusistovėjusią mokinių kasdienybę.
A.Vinokuras, moksleivių tarpe geriau žinomas kaip misteris Arkadas – teatro ir judesio meno aktorius ir pedagogas, žurnalistas, vertėjas, rašytojas... Pradėjęs mokytis pantomimos meno, Arkadijus Vinokuras klouno kaukę užsidėjo visam gyvenimui.
 

Liko sužavėti

Vyresniesiems moksleiviams Arkadijus veda teatralizuotus pokalbio šou  ,,Pilietinė visuomenė pagal misterį Arkadą“. ,,Važinėdamas po Lietuvą pastebėjau, kad paaugliai yra labai agresyvūs. Be to, kiek žinau, mokyklose panašaus pobūdžio paskaitos mokiniams nėra dėstomos. Todėl ir noriu jiems kalbėti apie asmeninę laisvę, atsakomybę, noriu su jais dalintis savo patirtimi.

Vyresnieji mokiniai Arkado paskaitomis lieka sužavėti, nuskambėjus skambučiui visi pamiršta pertrauką, draugus, vėliau net prasidėjusią naują pamoką. ,,Išgirdę apie mokykloje vyksiančią klouno paskaitą  politinės visuomenės tema, nežinojome, ko laukti ir tikėtis, cirko ar kažko rimto. Nekantriai laukėme jo pasirodymo. Likau sužavėta. Nors šiaip visai nesidomiu politika, paskaita man buvo labai įdomi. Labiausiai patiko misterio Arkado pasakojimas apie jo jaunystę, nuotykius ir vargus – kaip jį persekiojo sovietų pareigūnai, kaip jam teko sėdėti kalėjime... Kartu buvo ir labai linksma – juk jis vis dėlto profesionalus aktorius, taigi paskaita buvo tikrai ne nuobodi, su teatro elementais“, - pasakojo ,,Ąžuolyno“ vidurinės mokyklos mokinė Lina.Jaunimo organizacija DARBAS
http://www.jod.lt/
2008.12.09, Kupiškis, L.S. Gucevičiaus gimnazija

Pokalbių šou „Politinė visuomenė pagal Misterį Arkadą“.


Tiesą sakant, vykdydama šį projektą labai ilgai ir kruopščiai ieškojau tinkamo lektoriaus šiai narkomanijos prevencijai skirtai paskaitai. Norėjau netradicinio, turinčio patirties šia tema žmogaus. Po ilgų ieškojimų radau – Arkadijų Vinokurą.

Iš pradžių tikrai nebuvo galima garantuoti, jog šis lektorius veda būtent tokią paskaitą, apie kokią įsivaizdavau aš, ir tokią, apie kokią skaičiau iš jaunimo atsiliepimų, tačiau Arkadijus Vinokuras pateisino visus mūsų lūkesčius.

Mano pirmasis įspūdis buvo tikrai geras. Nuostabu, kai žmogus turi tokį didžiulį talentą bendrauti su jaunimo auditorija, nepaisydamas aplinkos, kuri jį supa.

Malonu girdėti visų dalyvavusiųjų paskaitoje žmonių atsiliepimus: „Vakarą praleidome fantastiškai...“; „Niekada nemanėme, jog paskaita, tokia rimta tema kaip: narkotikai, alkoholis, smurtas, galima pravesti su šypsena ir gera humoro doze...“;

Čia tik dalelė visų dalyvavusiųjų įspūdžių. Savo ruožtu negaliu nepaminėti tai, kad Arkadijus Vinokuras paskaitą skaitė labai plataus amžiaus žmonių grupei: nuo vaikučių, kenčiančių visas šias problemas šeimose, paauglių ir iki suaugusių, brandžių žmonių.

Džiaugiuosi, kad dalyvavote mūsų rengiamame projekte.

Pagarbiai -

Viktorija Jokantaitė
Projekto vadovė

 
TEATRAS
» Pasirodymai
» Televizijos klipai
» Pasirodymai vaikams, šeimoms, miesto šventėms
» Pasirodymai suaugusiems ir verslui
© Arkadijus Vinokuras, 2011 - 2024 | www.vinokuras.lt | Web Sprendimas: ATO.lt design