Susisiekite su manimi: arkadijus@vinokuras.lt
Arkadijus Vinokuras
Arkadijus Vinokuras - Užrašas
Blogas » Vyriausybė paslydo oficialiai prisidėdama prie Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus perlaidojimo

Vyriausybė paslydo oficialiai prisidėdama prie Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus perlaidojimo

Paskelbta 2012 gegužės mėn. 18 d. | 2 koment.

Žymės: , ,

Sausio 24-ąją Vyriausybės patvirtintas 1941 metų Lietuvos Laikinosios vyriausybės vadovo J. Brazaičio (Ambrazevičiaus) palaikų perlaidojimo projektas. Šis sprendimas sukėlė džiaugso tautininkams, Bažnyčiai ir partizanams. Tai – suprantama. Tačiau Lietuvos žydus šis Vyriausybės palaimintas ir 30 tūkst. litų finansuotas palaikų perlaidojimas aukščiausiame valstybiname lygmenyje, sukrėtė.

 

Gal A.Kubiliaus Vyriausybė patvirtino teiginį, jog 1941-ųjų birželį buvo atkurta Lietuvos valstybė su Lietuvos Vyriausybe? Tokiu atveju niekam nebekiltų abejonių, kad Lietuvos valstybė ir palaimino, ir dalyvavo bendrapiliečių žydų skerdynėse.

 

Kaip atsitiko, kad Vyriausybė staiga pamiršo deklaruojamą jautrumą lietuvių ir žydų santykiams? Kodėl nebuvo atsižvelgta į bendrapiliečių žydų emocijas? Juk puikiai žinoma, kad J.Brazaičio-Ambrazevičiaus parašai mirga ant įsakymų, pavertusių žydus bendrapiliečius nežmonėmis. Ar tik ne jis 1941 metais liepos mėnesį patarė žydų žudikams nežudyti žydų viešai?

 

Dokumentų rinkinyje „1941 m. Birželio sukilimas: Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, Vilnius, 2000, 380 p.“ teigiama, kad mainais už satelito statusą sukilimo vadovai du kartus, Kaune ir Vilniuje, siūlėsi vokiečių karinei vadovybei organizuoti tautinį lietuvių korpusą, kuris dalyvautų žygyje prieš bolševizmą.

 

Net ir po to, kai vokiečiai išvaikė Laikinąją vyriausybę, J.Ambrazevičius rugpjūčio 5 d. išreiškė A. von Rentelnui „lietuvių tautos pasiryžimą ir toliau bendradarbiauti su Didžiąja Vokietija“. Jis sakė, kad „dėl to bendradarbiavimo būdų ir formų laukiame Jūsų autoritetingo žodžio“.

 

Jau 1941 metų birželio 30-ąją Laikinosios vyriausybėsministrų kabinetas priėmė nutarimą įrengti žydų koncentracijos stovyklą Kauno VII forte. Tų pačių metų liepos 2 dieną Lietuvos karo komendantas nurodė ženklinti visus žydus ir jų namus. VII forte vyrai, moterys ir vaikai buvo kankinami karštomis dienomis neduodant vandens. Kankinami ir žudomi.

 

2010 metais Lietuvos žydų bendruomenė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma: „Dauguma apžvalgininkų, gvildenančių šią temą, sąmoningai ar nesąmoningai vengia kalbėti apie LLV ir Lietuvos aktyvistų fronto sąsajas, o istoriniai šaltiniai akivaizdžiai liudija, kad LAF labiausiai prisidėjo prie LLV atsiradimo, formavimosi ir ideologijos, kuri žydų atžvilgiu buvo antisemitinė ir kurstytojiška. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės politika, kurią daugeliu atvejų diktavo LAF, Lietuvos gyventojams nedviprasmiškai rodė, kad Lietuvos žydai nebėra lygus piliečiai su lietuviais. Tokiu būdu, žudymo gaivalas buvo ne stabdomas, o savotiškai skatinamas. LLV pozicija Lietuvos žydus pastatė už įstatymo ribų.”

 

Visa tai buvo, visa tai įrodyta (Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje: Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės“, trys tomai. Vilnius 2006).Kas lėmė tokį A.Kubiliaus Vyriausybės nejautrumą? Baimė pralaimėti artėjančius rinkimus? Kitaip kaip reveransu rasistams ir šovinistams – šiais laikais jie vadinami tautininkais, nepavadinsi. Nes tie tautininkai drąsiai sau žygiuoja po SS vėliava Kovo 11-tosios eitynėse sostinės Gedimino prospektu.

 

Yra žinoma, kad Vyriausybei buvo siūloma palikti šį projektą vykdyti visuomenininkams. Taip būtų išlaikytas protingas balansas. Bet, matyt, paveikta Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės nutarimo apdovanoti kontorversiškai vertinamą J.Brazaitį-Ambrazevičių Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju Kryžiumi 2009 metais, Vyriausybė nusprendė suteikti šio veikėjo perlaidojimui aukščiausią valstybinį lygmenį.

"Jeigu J.Brazaičio palaikų perlaidojimas vyks pasitelkus visas valstybines regalijas, garbės sargybą, tai kelerių metų pastangomis  gerinti santykius su  Lietuvos žydais bus rimtai suabejota".

 

Tam pritarė ir Seimas, Krašto apsaugos ministerija, Kauno meras A.Kupčinskas bei savivaldybės funkcionieriai, poetai. Jie pasiuntė savo atstovus į komisiją, atsakingą už velionio palaikų perlaidojimą. Net buvo bandyta šių metų gegužės 19 dieną paskirti šiam veikėjui atminti visą konferenciją Kauno VDU universitete.

 

Tačiau VDU rektoratas žaibiškai sureagavo ir jau gegužės 15 dieną informavo Seimą, kad jokios konferencijos, liaupsinančios J.Brazaitį – Ambrazevičių, nebus. Ji atšaukiama. Gal čia suveikė Romo Kalantos šviesos fakelas? Reta, išties drąsi ir garbinga akademinės inteligentijos pozicija.

 

Paaiškėjo, kad Vyriausybės, Kauno savivaldybės atstovai, nenorėdami komentuotisavo veiksmų ir sprendimų, nėrė į krūmus. Jeigu J.Brazaičio palaikų perlaidojimas vyks pasitelkus visas valstybines regalijas, garbės sargybą, tai kelerių metų pastangomis gerinti santykius su Lietuvos žydais bus rimtai suabejota.

 

Pasitikėjimo kapitalą šios Vyriausybės nuoširdžiu siekiu atsakingai traktuoti Holokaustą, bus sunku atkurti. Kokį signalą siunčia Vyriausybė savo piliečiams? Kad jautrumas, atjauta politikoje yra lyg nereikalingas akmuo prie kojos? Matyt, Garliavos cinizmas persunkė visą konservatorių politinį elitą. Tiek tereikėjo nusivažiuoti iš baimės prarasti valdžios lovį.

 

Neveltui ši Vyriausybė ir prezidentė kritikuojama užjautrumo visuomenės nuomonei, jos padėčiai stoką. Šiuo atveju kalbama ne apie buhalteriją, o gyvus žmones vis dar prisimenančius, išgyvenusius tų metų košmarą.

 

Kaip dabar turės jaustis tų trijų tūkstančių lietuvių pasaulio teisuolių giminės (ar dar patys gyvenantys) kai dėl populistinės politikos tokiu sprendimu sumenkinamos jų pastangos? Jie juk viską matė ir patyrė. Jau nekalbu apie Holokaustą išgyvenusius žydų kilmės Lietuvos piliečius.

 

Kai valstybės istorijoje atsiranda žmogus vertinamas kontraversiškai visuomenėje, reikalingas tikrai saliamoniškas sprendimas idant išvengti visuomenės supriešinimo. Šį kartą Vyriausybė paslydo lygioje vietoje.

Publikuoti komentarą

Komentarai


 • ARVYDAS DAMIJONAITIS, Vilnius,
  Komisijai okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti,
  Gedimino pr.11,LT- 01103,Vilnius
  PAREIŠKIMAS
  2012-05-30,Vilnius
  Dėl komisijos pirmininko Emanuelio Zingerio netinkamumo
  šioms pareigoms užimti
  Klastodami Birželio 23 sukilimo istorines aplinkybes, ( NKVD-KGB,50
  proc. žydų tautybės vadovai) įvykį 1941 birželio 26 d. Kauno
  garažėlyje šventvagiškai pristato kaip antižydišką sukilusių
  lietuvių akciją. Neišdegė (žiūr. internete ,IRENA TUMAVIČIŪTĖ
  "Lietuvių šmeižtas..). Įrodyta, kad NKVD-KGB, "raudonųjų nacių"
  pateiktos minėto "Kauno garažėlio" nuotraukos klastingai sumontuotos,
  dokumentai sufabrikuoti. Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti
  birželio 23 sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta
  Lietuvos nepriklausomybė (pirmą kartą - vasario 16,1918). Per
  tragišką sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių - baltaraiščių sukilėlių -
  idealistų. Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris ištikimai palaiko
  NKVD-KGB, "raudonųjų nacių" okupacinę propagandą, lietuvių šmeižtą,
  pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia lietuvių
  heroizmą ,pasiaukojimą sukilimo metu , tuo klastoja,VAGIA Lietuvos
  istoriją, ŽEMINA genocidą patyrusią lietuvių tautą. Neužmirškim
  istorinių sukilimo aplinkybių. Birželio 23 sukilimo išvakarėse,1941
  birželio 14 dieną, "raudonieji naciai" užkalė pagal oficialius
  duomenis 17,6 tūkstančio lietuvių ( dauguma jų - lietuvių
  inteligentai) specialiuose mirties traukinio vagonuose. Sušalusius į
  ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino
  galvas, kad "litovcai" neatgytų. 1941 metais, birželio 14 d. Mykolas
  Zingeris , minėto E.Zingerio tėvas , kartu su kitais okupantais -
  enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose,
  gyventojus-inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.)
  pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus ( žiūr.
  "TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE" ,Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kauno
  "Šviesa",1991.).Memuaruose pateiktas okupantų represuotos, mokytojos
  alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas "Svetur ir namie", kuriame
  aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų
  parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje. Archyvinių
  dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą
  Zingerį , yra atspausdinta 2011-09-23 "Lietuvos aidas" laikraštyje.
  Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik
  Alytuje, bet ir "dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus
  Marijampolės (Kapsuko )apskrityje", t.y. nebuvo eilinis
  "enkavedistas".Tragiškas Lietuvai, paradoksalus faktas - enkavedisto
  Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios
  sovietų - nacių nusikaltimus , pirmininkas. Kalbama apie Seimo narį,
  kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys. Būtent dėl to Tarptautinė
  komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams vertinti
  netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių. Pavyzdžiui, vien 1951 m.
  rudens "trėmimui" (masiniam lietuvių žudymui) buvo pasitelkta 8000
  stribų. Būtina griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario
  E.Zingerio netinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

  Publikavo arvydas damijonaitis, 2012 liepos mėn. 07 d. 07:48 (prieš 8 metus)

 • Būtina pasipriešinti antilietuviškai rusiškų spec tarnybų kampanijai,artėjant istoriniam birželio 23 sukilimo metinėms.Kažkokie lietuvių ISTORIKAI mulkiai (iš sovietinės okupacijos paveldėjom) nustatė "žydšaudžių" pavardes,prieš pat minėtas metines..Tai yra propogandinis triukas,nes sovietinės okupacijos metu milijonas lietuvių yra nužudyta.Taip vadinamų "žydų" tarpe buvo žudikų fanatikų,lietuvšaudžių (NKVD-KGB buvo apie 50 proc. žydų tautybės darbuotojų). LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI -žydų tautybės lietuvšaudžiai, sovietų saugumo karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant Lietuvoje per milijoną lietuvių Nepamirskit ,broliai lietuviai, šitų isgamų pavardzių, nes pamirsta istorija linkusi kartotis - LIETUVA bolševikinės Rusijos imperijos okupacijoje. Štai kas organizavo lietuvių tautos naikinimą : 1.Berkovičius Levas Lazarevičius- saugumo papulkininkis,MGB Vilniaus valdyba; 2. Bidinskis Michailas Grigorjevičius - sugumo kapitonas, MGBA valdyba ; 3.Blochas Gilelis - saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judejimu), gimė Biržuose 1908m. ; 4.Breneris Moisiejus, gim1909m. Utenoje, MGB tardytojas ; 5.Demba Icikas, gim.1901m Pumpėnuose, NKGB 2sk.; 6.Dušanskis Nachmanas, gimė 1919m Šiauliuose. MGB 2N sk. Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą- SLAPSTOSI IZRAELYJE ; 7.Faktorauskas Volfas, saugumo majoras NKVD finansų viršininkas.; 8.Feigelsonas Grigorijus, NKGB A skyrius ; 9.Finkelšteinas Leonas, g.1922m Kaune,.NKGB operįgaliotinis ,; 10.Frenkelis Chaimas, g1921m Kybartuose, MGB Šiaulių sr. valdybos 2sk ; 11.Gamzė Chanonas, saugumo kapitonas.; 12. Goldbergas Isakas, g1900m Vilniuje, saugumo kapitonas ; 13.Grožnikas Giršas, g1918m.Trakų apskr., NKGB polit.skyrius ; 14.Kaplanas Maksas, saugumo majoras, MGB Kauno m.valdyba ; 15.Karpis Nachemija, g1902m. Merkinėje, NKVD administracijos sk. ; 16.Kerbelis Samuilas Abramovičius, saugumo papulkininkis MGB Kauno m.valdyba ; 17.Klipaitė- Livinzonaitė Šeina, NKGB slaptasis skyrius ; 18.Komodaitė Judita, g1906m Kėdainiuose, viena iš pirmųjų jau A.Sniečkaus vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940mliepos mėn. grupės, parengusios vėliau nužudytų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė. ; 19.Leščinskis Isakas, saugumo majoras Levitacas Faivas, g1913m.Žagarėje, NKGB 4 sk. ; 20.Piščikas Borisas, saugumo kapitonas; 21.Plotkinas Leivikas Movševičius, saugumo leitenantas ; 22.RozauskasEusiejus, saugumo papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas; 23.Slavinas Aleksandras, saugumo papulkininkis ; 24.Štarkmanas Markas, saugumo papulkininkis MGB B skyrius ; 25.Šulga Isakas, saugumo papulkininkis, MGB 5 skyrius ; 26. Švarcmanas Danilas, NKVD 3 sk.; 27.Todesas Danielius, saugumo papulkininkis ; 28.Todesas Ruvinas, g.1917m Utenos apskr. saugumo leitenantas.1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas.; 29.Vicas Jakovas, pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas, trėmimų komisijos narys.; 30.Vildikanas Kasrielis, NKVD slaptasis skyrius ; 31.Vilenskis Moisiejus, NKGB tardymo dalies virš.pav ; 32. Zaidenvurmas Izrailis Lazarevičius, saugumo leitenantas; 33.Bidinskis Michailas Grigorjevičius- sugumo kapitonas, MGB A valdyba; 34.Breneris Moisiejus, gim1909m. Utenoje, MGB tardytojas .

  Publikavo arvydas damijonaitis, 2012 gegužės mėn. 27 d. 14:31 (prieš 8 metus)

 
Archyvas
© Arkadijus Vinokuras, 2011 - 2020 | www.vinokuras.lt | Web Sprendimas: ATO.lt design